05

2016

Voiter

  • identyfikacja wizualna
  • projekt strony internetowej
  • UI

Voiter to zespół ludzi z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wytwarzania i stosowania materiałów ogniotrwałych.

Naszą rolą był rebranding firmy od podstaw.

następny projekt:

Blejwas Nieruchomości

info pl/